advertisement

Những món ăn có thể giết chết bạn hoặc làm bạn bệnh nếu không ngừng ăn chúng (ung thư? Vâng có luôn)

827515

2. Cá Chăn Nuôi Nói Chung

Dù cá là nguồn cung cấp axit béo omega-3 tuyệt hảo, cá nuôi, nhất là đồ ăn làm từ Trung Quốc, thật ra có thể có những tác hại bất lợi lên sức khỏe chúng ta. Vài khu chăn nuôi cá chứa đầy hóa chất gây ung thư từ trong quá trình chăn nuôi. Có thể không sao khi bạn giới hạn lượng tiêu thụ cá nuôi xuống một lần mỗi hai tháng, nhưng tốt nhất nên tìm cá tươi, ngoài tự nhiên

advertisement