อาหารที่สามารถฆ่าหรือทำให้คุณป่วยได้หากคุณไม่หยุดทานอาหารเหล่านี้ (มะเร็ง? ใช่เช่นกัน)

144099
- โฆษณา -

4. สารกำจัดศัตรูพืช / ผัก / ผักชนิดที่เป็นหัว / มันฝรั่ง

หากคุณซื้อผักต่างๆ จากซูเปอร์มาร์เก็ตมาทำอาหาร ทุกครั้งที่ปรุงอาหารคุณค่อนข้างที่จะมีโอกาสบริโภคสารเคมีเหล่านั้นได้ สารกำจัดศัตรูพืชอาจเป็นอันตรายต่อมนุษย์เมื่อบริโภคในปริมาณมาก ผลของยาฆ่าแมลงที่ถูกบริโภคมากเกินไปได้แก่ ปวดท้อง ท้องเสียและเกิดอาการวิตกกังวล คุณควรเริ่มปลูกผักสวนควรเองหรือหาซื้อจากแหล่งเกษตรอินทรีย์เป็นต้น

advertisement

- โฆษณา -